28 Ekim 2009 Çarşamba

GIDANIZI GDO LU MU ALIRDINIZ

26 Ekim'de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Gıda ve yem amaçlı genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinin ithalatı, işlenmesi, ihracatı, kontrol ve denetimine dair yönetmelik”i halk sağlığı, tarım üretGıda ve yem amaçlı Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) iç ve dış ticaretini, işlenmesini ve kontrol-denetimini düzenleyen 27388 sayılı yönetmeliğin amacı; “insan yaşamı ve sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, tüketici çıkarları ve çevrenin en üst düzeyde korunması” olarak tanımlanıyor. Ancak GDO çok yeni ve uzun vadede çeşitli tehdit unsurları içeren bir uygulama olduğundan, dünyanın pek çok ülkesinde teşvik değil kısıtlama ve tüketici reddi ile karşı karşıya.
Buğday Derneği olarak biz GDO ürünlerinin gıda ve yemlerde bulunmasının ülkemiz için bir gereklilik olmadığını düşünüyoruz. Uluslar arası ticaret ve rekabet kanunları gereği bir düzenleme yapılması ihtiyaç ise de, yapılacak mevzuat ve uygulamaların aşağıdaki kriterleri yerine getirmesi gerekiyor:
Tüketiciye bilgiyi ve seçim hakkını tam veren,
Denetimin çok güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan,
Amaç cümlesindeki konularda olabilecek tehdit unsurlarının tespitini ve engellenmesini keyfiyete bırakmayan
Çıkartılan yönetmelik bu konularda bazı düzenlemeler içerse de bugün kesin bir yasaklamayı sadece bebek gıdalarında yaparak (madde 5.3), herhangi bir ürün üzerinde “gdo’suzdur” ifadesinin kullanımını yasaklayarak (madde 5.8) ve bir çok maddede denetim ve GDO mevcudiyeti konusunu yorum ve keyfiyete bırakarak amaç kapsamı dışına çıkmıştır.
Konunun basit bir teknik mevzuat olmadığını, böylesine yaşamsal bir konuda Türk tüketicisi ve kamuoyunun talep ve seçimlerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca tüm dünyada tartışmalı olan böyle bir teknolojinin ürünlerinin ülkemizde yasallaşması ancak tanımlı gerekçeler ve kontrol mekanizmaları doğrultusunda gündeme gelmeliydi. Bu gerekçeler ilgili paydaşlar ile paylaşılmadan çıkartılmış olan bu yönetmelik çok geç olmadan dikkat ile mercek altına alınmalıdır.
Buğday Derneği, bu denli hassas ve yaşamsal bir konunun uluslararası mevzuatının ve uygulama örneklerinin incelenmesi, Türkiye koşullarında ihtiyaç olan mevzuatın tartışılması adına diğer paydaşlar ile birlikte gerekli adımları atıyor ve atmaya devam edecek. imi ve biyolojik çeşitlilik açısından endişeyle karşılıyor. BU YAZI BUĞDAY EKOLOJİK YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİNİN VEB SİTESİNDEN ALINMIŞTIR

1 yorum:

taskın dedi ki...

selamlar
bayağı önemli bir konu
başarılar